PL EN

Regulamin programu lojalnościowego

 

  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Sogo” jest Top Farms Wielkopolska Sp z o.o.,
  2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego, określa prawa i obowiązki uczestnictwa klientów.

 

Definicje:

Program – „Program Lojalnościowy SOGO” właścicielem którego jest TOP FARMS Wielkopolska Sp z o.o.

Uczestnik – osoba fizyczna, która wypełniła formularz, przez co wyraziła zgodę na warunki uczestnictwa w programie.

Organizator – Top Farms Wielkopolska Sp z o.o., Piotrowo Pierwsze 6 64 – 020 – Czempiń, NIP: 778-13-57-716, właściciel sadów w Głuchowie, z który tłoczy soki SOGO.

Sklep Organizatora – Firmowy sklep Gola, Gola 62, 63 – 800 Gostyń Poznań oraz Sklep SOGO, ul. Kościańska 2 64-020 Głuchowo oraz inne przyszłe własne punkty sprzedaży SOGO.

Formularz danych klienta – jedna ze stron Karty, która zawiera punkty oznaczone gwiazdką (*). Tylko karta z wypełnionymi polami obowiązkowymi upoważnia klienta do wzięcia udziału w Programie

Karta – karta lojalnościowa otrzymywana po wydaniu określonej w zasadach kwoty. Służy ona do zbierania Naklejek jabłuszek oraz do wypełnienia Formularza danych klienta. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól Formularza danych klienta i po zapełnieniu wszystkich pól naklejkami jabłuszko, karta podlega wymianie na 3l soku gratis.

Naklejka jabłuszko – naklejka wydawana przez sprzedawcę w sklepie organizatora, otrzymywana
za określoną w zasadach wartość rachunku minimum 40 zł.

3l soku gratis – darmowy 3-litrowy (trzy-litrowy) karton soku SOGO do wyboru o smaku jabłkowym – słodkim, półsłodkim lub kwaśnym.

 

§ 1. Zasady udziału w Programie

1. Uczestnikiem programu może być osoba powyżej 18 roku życia, która po otrzymaniu karty dokonała zakupów w Sklepie Organizatora, wyraziła wolę przystąpienia do Programu wypełniając wszystkie pola obowiązkowe Formularza danych klienta, podpisała go oraz zebrała obowiązkową ilość Naklejek jabłuszek i przekazała tak uzupełnioną Kartę ekspedientce w Sklepie Organizatora.
2. Program przeznaczony jest dla klientów marki SOGO.
3. Przystąpienie do programu jest bezpłatne.
4. Wypełniając Formularz danych klienta niezbędne jest uzupełnienie pól:

1) Imię
2) Nazwisko
3) Adres e-mail
4) Numer telefonu komórkowego
5) Data urodzenia
6) Podpis oświadczający zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w Programie „SOGO” Uczestnikowi, który niepoprawnie wypełnił Formularz danych klienta, tj. w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny,
nie złożył podpisu lub nie zaznaczył zgody na przetwarzanie danych w celach związanych
z uczestnictwem w Programie „SOGO”.

§ 2. Przyznawanie Naklejek jabłuszek

Za każde wydane minimum 40 zł w Sklepie Organizatora przyznawana jest jedna Naklejka jabłuszko, która służy do naklejenia jej na Kartę w miejsce gdzie znajdują się kółeczka w kolorach czerwony, zielony, żółty. Uczestnik Programu otrzymuje Kartę w Sklepie Organizatora przy wydaniu pierwszych
minimum 40 zł.

§3. Odebranie nagrody

Po zebraniu 8 (ośmiu) Naklejek jabłuszek i poprawnym wypełnieniu Formularza danych klienta, Uczestnik może wymieniać Kartę na 3l soku gratis (trzy litry soku gratis – tylko w smaku jabłkowym słodkim lub kwaśnym lub półsłodkim) wyłącznie poprzez oddanie ekspedientce Karty w Sklepie Organizatora. Wypełniona Naklejkami jabłuszkami Karta z wypełnionym Formularzem danych klienta, podlega wymianie karty wyłącznie na 3l (trzy litry) soku w kartoniku gratis. Możliwe smaki soku gratis do wyboru to smak jabłkowy z jabłek półsłodkich, jabłek słodkich lub jabłek kwaśnych.

 

§ 4. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekstjednolity: Dz. U.z2022,Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,  Nr 101 poz. 926).
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie..